มิราจ ใหม่ ราคาเริ่ม 474,000 บาท
แอททราจ ใหม่ ราคาเริ่ม 494,000 บาท
ไทรทัน ใหม่ ราคาเริ่ม 539,000 บาท
ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ราคาเริ่ม 1,299,000 บาท
เอ็กซ์แพนเดอร์ ราคาเริ่ม 789,000 บาท