23 มีนาคม 2563

มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ใหม่

New XPANDER CROSS

  • ราคาแนะนำ 899,000 บาท (1)
  • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (2)
  • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (3) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (4)
  • รับฟรี ประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (5)

(1) รถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ใหม่ รุ่น 1.5 4AT CROSS (SUV Version) ราคาเปิดตัว 899,000 บาท ทั้งนี้ ราคารถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กแพนเดอร์ ครอส ใหม่ ดังกล่าว เป็นราคาเฉพาะในช่วงระยะเวลาเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กแพนเดอร์ รุ่นปี 2019 ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(2) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(3) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(4) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 7,650 บาท อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่รับรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563

(5) รับฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ความคุ้มครองแผน 3 ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ความคุ้มครองสูงสุดมูลค่า 500,000 บาทต่อหนึ่งกรมธรรม์ มูลค่า 450 บาท จำนวน 2 กรมธรรม์ต่อการรับรถยนต์มิตซูบิชิ 1 คัน สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ 1 กรมธรรม์ และบุคคลอื่นที่เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิเลือกอีก 1 กรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทผู้รับประกันภัย”) ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ และข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยเพิ่มเติมจากบริษัทผู้รับประกันภัย หากพบว่าเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิไม่สามารถเป็นผู้เอาประกันภัยได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิสามารถเลือกบุคคลอื่นให้เป็นผู้เอาประกันภัยแทนได้

สนใจรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส