New Outlander PHEV
 • รับฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 20,200 บาท (1) และ ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 34,300 บาท (3)
 • รับฟรี ค่าติดตั้งจุดชาร์จไฟ มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท (4)
 • รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (5)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (6) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (7)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท ผ่าน M-Drive (8)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Pajero Sport และ New Pajero Sport Elite Edition
 • เลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (1)
 • รับฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,376 บาท (2.1) และฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท (2.2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 29,300 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • รับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอล (HDMI WiFi Dongle) (6)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท ผ่าน M-Drive (7)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Mitsubishi Xpander Cross
 • เลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (1) หรือ ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,810 บาท (2.1) และ ฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท (2.2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,800 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ Xpander Cross
New Mitsubishi Xpander
 • เลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (1) หรือ ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,810 บาท (2.1) และ ฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท (2.2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,800 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ Xpander
New Triton
New Triton สำหรับ รุ่นซิงเกิ้ล แค็บ (LR)
 • เลือกรับ ผ่อนเริ่มต้น 5,517 บาท (1) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 26,950 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 18,900 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Triton สำหรับ รุ่นซิงเกิ้ล แค็บ (4WD)
 • เลือกรับ ผ่อนเริ่มต้น 6,745 บาท (1) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 32,950 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 18,900 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Triton สำหรับ รุ่นเมกะ แค็บ (LR)
 • เลือกรับ ผ่อนเริ่มต้น 3,080 บาท (มิตซูบิชิช่วยผ่อน รวมมูลค่า 45,000 บาท) (1) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 30,100 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 21,100 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Triton สำหรับ รุ่นเมกะ แค็บ (HR)
 • เลือกรับ ผ่อนเริ่มต้น 7,103 บาท (1) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 34,700 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 21,100 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Triton สำหรับ ดับเบิ้ล แค็บ (LR)
 • เลือกรับ ดอกเบี้ย 1.99%* นาน 84 เดือน (1) หรือ ผ่อนเริ่มต้น 3,991 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 23,100 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Triton สำหรับ ดับเบิ้ล แค็บ (HR)
 • เลือกรับ ดอกเบี้ย 1.99%* นาน 84 เดือน (1) หรือ ผ่อนเริ่มต้น 5,758 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 23,100 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Triton สำหรับ ดับเบิ้ล แค็บ (4WD)
 • เลือกรับ ดอกเบี้ย 1.99%* นาน 84 เดือน (1) หรือ ผ่อนเริ่มต้น 7,265 บาท (2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 23,100 บาท (3)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive (6)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
New Mirage and New Attrage
 • เฉพาะกลุ่มอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานสลิปเงินเดือน เลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ 0% (1) หรือ ผ่อนเริ่มต้น 5,178 บาท (2)
 • เลือกรับ ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 21,963 บาท (3.1) และ ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท (3.2) หรือ บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท (4)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 17,600 บาท (5)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (6) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (7)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท ผ่าน M-Drive (8)
*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่