มิราจ ราคาเริ่ม 474,000 บาท
แอททราจ ราคาเริ่ม 494,000 บาท
ไทรทัน ราคาเริ่ม 539,000 บาท
ปาเจโร สปอร์ต ราคาเริ่ม 1,353,000 บาท
เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ ราคาเริ่ม 799,000 บาท
เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ใหม่ ราคาเริ่ม 1,640,000 บาท