งานบริการด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้บริการด้านการขายและดูแลรักษารถยนต์มิตซูบิชิของท่านแล้ว ทางบริษัทฯยังให้บริการอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์แบบครบวงจร (ทุกยี่ห้อ) ด้วยบริการที่ประทับใจ และ รวดเร็ว
 • ต.ร.อ. (สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน)

 • บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบก ในการให้บริการตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียนประจำปี ด้วยอุปกรณ์ตรวจสภาพที่มีความเที่ยงตรงและแน่นอน
 • พ.ร.บ.

 • บริการรับทำ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • ทำประกันใหม่หรือต่อประกัน

 • จัดให้บริการทำประกันภัยรถใหม่ หรือต่อประกันภัยในปีถัดไป สำหรับรถทุกประเภท
 • ต่อทะเบียนรถยนต์

 • บริการรับเสียภาษีประจำปีสำหรับรถทุกประเภท เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อภาษีรถยนต์ มีดังนี้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือสำเนา
  2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  3. หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ (เฉพาะรถที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป)
  4. หนังสือรับรองการตรวจ และทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (เฉพาะรถติดแก๊ส)

ตรอ. คืออะไร?

ตรอ. ก็คือ สถานตรวจสอบสภาพรถที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถดำเนินการตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะทำการต่อทะเบียนประจำปีใหม่ได้ เราจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้โดยมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และไม่สร้างมลพิษในอากาศ

รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

 • รถยนต์ส่วนบุคคล / รถบรรทุกส่วนบุคคล อายุเกิน 7ปีขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ อายุเกิน 5ปีขึ้นไป
*การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี) (การตรวจสภาพรถ เจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี)

การตรวจสภาพรถ ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

 • เจ้าของรถ + รถที่จะตรวจสภาพ + สมุดคู่มือทะเบียนรถ

อัตราค่าบริการตรวจสภาพ

 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท

กรณีที่ตรวจสภาพแล้วไม่ผ่านการรับรอง?

กรณีที่ตรวจสภาพไม่ผ่าน เช่น เลขตัวถัง/เลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับเล่มทะเบียน ควันดำ เบรคไม่ดี หรือรถอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ท่านเจ้าของรถต้องนำรถของท่านไปแก้ไขก่อน แล้วจึงนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้ง
 • หากนำรถคันเดิมมาตรวจตรอ.ใหม่ ภายใน 15 วัน จะเสียค่าบริการครึ่งเดียว
 • ถ้าเกินจากนั้น ต้องจ่ายค่าบริการเต็มอัตรา
 • หรือถ้าย้ายไปตรวจตรอ. แห่งใหม่ ก็จะเสียค่าบริการเต็มอัตรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง