ศูนย์บริการมาตรฐานมิตซูบิชิ

ศูนย์บริการมาตรฐานมิตซูบิชิ เอ็นเคซี มอเตอร์ ให้บริการด้านการดูแล ตรวจเช็ครถยนต์ มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมบริการท่านอย่างมีคุณภาพ พร้อมช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Genuine Service

คุณภาพสินค้า และบริการที่ดี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม

Genuine Parts

อะไหล่แท้ที่ตอบโจทย์ และเป็นศูนย์กลางอะไหล่ ช่วยลดทอนเวลาในการรอ พร้อมทั้งการคุ้มครองชิ้นส่วนในระยะยาว

Genuine Technician

ความเชี่ยวชาญที่เป็นของจริง ของช่างที่ผ่านการฝึกฝนจาก Education Academy

Genuine Performance

การดูแลและเข้าใจในสินค้าและการบริการ เพื่อให้ได้ที่สุดของความพึงพอใจ และคุณภาพของรถยนต์ที่ยาวนาน

Our Genuine Network & Accessibility

ที่สุดของความง่ายในการเข้าถึงผ่าน Mobile App และศูนย์บริการที่มีเครือข่ายกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ


การรับประกันคุณภาพ


ระยะเวลาการรับประกันรถยนต์มิตซูบิชิ

  • ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)

รายการชิ้นส่วนที่มีการรับประกันแตกต่างจากการรับประกันทั่วไป

  • วิทยุ จอภาพ และสายสัญญาณ ระยะเวลารับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)
  • ยางรถยนต์ ระยะเวลารับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)
  • แบตเตอรี่ ระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะหนึ่งระยะใดจะถึงก่อน)
*กรุณาศึกษาเงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ เพิ่มเติม จากรายละเอียดคู่มือประจำรถ

ความเสียหายและสภาวะการณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

  • เช่น รถที่มีการดัดแปลง และติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติมที่ไม่ได้รับรอง โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด